Factsheet alcohol

Materialen en diensten

Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van het alcoholgebruik in Vlaanderen en België.

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Beleidsmatige aanpak A&D op lokaal vlak. Stappenplan Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid

Reeks Factsheets Feiten & Cijfers

TAD - dossier alcohol

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: