Factsheet xtc en amfetamines

Materialen en diensten

Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium (1999-2009) over de omvang van het gebruik van xtc en amfetamines in Vlaanderen en België.

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Factsheet xtc en amfetamines

Reeks Factsheets Feiten & Cijfers

Lokaal beleid

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be