ECAT handleiding (to Empower the Community in response to Alcohol Threats)

Materialen en diensten

In het najaar van 2009 verscheen er een Nederlandstalige versie van het ECAT-handboek. Dit handboek is een op Vlaamse leest geschoeide vertaling van het Engelstalige handboek, aangevuld met een beschrijving van de ervaringen van de deelnemende Vlaamse steden.

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Lokale besturen

Types van strategie├źn: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Educatie, Omgevingsinterventie

Bovenliggende methodieken

Beleidsmatige aanpak A&D op lokaal vlak. Stappenplan Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be