Mondzorglijn

Methodiek

De Mondzorglijn heeft als doel het op een gestructureerde manier installeren van een kwalitatief mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum. Dit aan de hand van de 7 stappen voor het implementeren van een kwalitatief gezondheidsbeleid (Gezond Leven). Per stap worden er een aantal opdrachten beschreven die uitgevoerd worden binnen de organisatie. Specifiek voor mondzorg wordt er verwacht dat er een mondzorgcoördinator wordt vrijgesteld die samen met een mondzorgteam verantwoordelijk is voor het implementeren en uitvoeren van dit mondzorgbeleid. Per opdracht wordt er gebruik gemaakt van de bijgeleverde materialen om deze goed uit te voeren. De methodiek is gebaseerd op een participatief model. Een organisatie kan de stappen dus uitvoeren op eigen tempo en aanpassen naar de noden van de organisatie.
Ga je als woonzorgcentrum aan de slag met de materialen van de methodiek 'de mondzorglijn' zonder de ondersteuning procesbegeleider? Laat het ons zeker weten via info@gezondemond.be.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid - Gezonde Mond
C. Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
+32 9 332 51 02
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be

Ga aan de slag met deze methodiek

Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: