Ondersteuning voor gezin en naasten rond eet- en gewichtsproblemen

Methodiek

Praktische materialen en ondersteunende informatie aan ouders, zoals informatie rond de normale ontwikkeling van eetgedrag, tips rond hoe ouders kunnen reageren op eet-en gewichtsvragen van hun kinderen en handvatten voor het ondersteunen bij haperend eetgedrag en eetproblemen.

Thema's: Voeding en beweging, Algemene gezondheidsbevordering, Geestelijke gezondheidszorg, Groei en puberteit

Levensdomeinen: Gezin, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be