Hoger onderwijs

BEWEGING EN LANG STILZITTEN 

Wie beweegt, die wint. Zo is er bewijs dat bewegen leidt tot een gezond gewicht, minder kans op depressie en betere schoolresultaten! Lang stilzitten of sedentair gedrag leidt daarentegen tot gezondheidsrisico’s, zelfs wanneer studenten voldoende bewegen. Daarom is een beleid rond minder lang stilzitten en meer bewegen op de hogeschool of universiteit belangrijk.  

Actieve verplaatsingen naar de campus stimuleren, fietsen ter beschikking stellen, hoge tafels op de campus of in de bibliotheek, pauzesoftware die je eraan herinnert om even recht te staan of lesgevers die studenten oproepen om lang stilzitten te doorbreken…: het zijn stuk voor stuk waardevolle voorbeelden die een plaats kunnen krijgen in een beleid rond minder lang stilzitten en meer bewegen van jouw school. Gebruik onze informatie en materialen en vlieg erin!

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.