Hoger onderwijs

MENTAAL WELBEVINDEN   

Geluk zit in de kleine dingen. De slaagkansen van studenten stijgen als we meer aandacht hebben voor hun mentaal welbevinden. Een groot voordeel, toch?  

Het is belangrijk dat studenten zich goed voelen, zichzelf kunnen zijn en goed omringd worden. Het motiveert hen, zorgt ervoor dat ze verder openbloeien en ontwikkelen. Lessen over de geluksdriehoek, aandacht voor talenten en emoties, inzetten op een positieve groepssfeer, vaardigheden ontwikkelen voor het omgaan met moeilijke momenten, rust- en koestermomenten inbouwen, stimulerende, gezellige, rustgevende ruimtes inrichten (een groenere campus), actief bekendmaken van het ondersteunings- en hulpverleningsaanbod, ...  

Er is dus heel wat dat je kan doen om het mentaal welbevinden van je studenten te versterken! 

"De studentenperiode kan gelijk staan aan een gevoel van vrijheid, maar is tegelijkertijd niet niks!  
We vragen en verwachten heel wat van onze studenten. Het is dan ook belangrijk dat we een context en omgeving creëren die het niet moeilijker maakt dan het al is, met voldoende veiligheid, (groei)kansen, ondersteuning en oog voor mekaar."

Daan Gielen, stafmedewerker mentaal welbevinden bij het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.