Zoekfilters

Zoek preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

1208 resultaten

Filter:

Om een draagvlak te creëren binnen het WZC voor de implementatie van een (nieuw) preventief mondzorgbeleid in de organisatie, is het nodig dat het mondzorgteam een kick-off moment organiseert aan de start van het project. De leden van het mondzorgteam kunnen niet alleen hun collega's opleiden, maar ook de bewoners informeren over de richtlijnen mondzorg a.d.h.v. de PowerPoint 'Opleiding mondzorg bewoners'.

Deze PowerPoint (PPT) is een basisopleidingsmodule en bevat richtlijnen dagelijkse mondzorg voor kwetsbare ouderen. Deze PPT gebruik je als lid van het mondzorgteam om je naaste collega's in te lichten over de juiste richtlijnen. Het is een belangrijk doel in dit project dat zoveel mogelijk zorgverleners op de hoogte zijn van deze richtlijnen.

Tijdens de vorming "Hat gat in de haag" komen volgende zaken aanbod:

- preventie in het kleuteronderwijs: hoe pakken we dat aan
- het belang van sociale vaardigheden as bouwstenen voor weerbare kinderen
- het materiaal "Het gat in de haag" ontdekken
- meervoudige intelligentie en werken vanuit talenten
Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

In de vorming "Unplugged" bieden we leerkrachten uit het secundair onderwijs de knowhow en tools geven om op een goede, evidence based manier aan drugpreventie te doen in de klas. Hierbij wordt het trainen van sociale vaardigheden bij leerlingen hoog in het vaandel gedragen. Tijdens de training krijgen ze de motivatie en zelfzekerheid om aan de slag te gaan met de toegankelijke materialen.

Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

Een kennisgerichte vorming omtrent cannabis. In deze vorming komen volgende vragen aan bod:

- cannabis: wat is het, hoe werkt het in op (kwetsbare) jongeren, hoe schadelijk is het
- een overzicht van vroegvoorspellers voor probleemgebruik
- tips om het debat rond cannabis op een genuanceerde manier te voeren in de klas
- handvatten om een verkennend gesprek te voeren met jongeren bij vermoedens van gebruik

Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

Deze vorming focust zich op de preventie van schermverslaving. Volgende vragen komen er aan bod:

- moeten we ons zorgen maken over de schermtijd van kinderen
- wat houdt een digitale balans in
- met welk lesmateriaal kan ik aan de slag in de klas

Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

In deze vorming kijken we naar de invloed van drugs op ons brein. We buigen ons daarbij specifiek over de vraag of tieners extra gevoelig zijn voor verslaving en hoe wij als opvoeders hier het best rekening mee kunnen houden.

Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

Wie met TOPspel aan de slag gaat, volgt hiervoor een TOPspeltraject. Bestaande uit:
- intakegesprek
- training
- fysieke en online coaching
- opvolging via online platform
Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.