Stappenplan zelfmoordpreventie bij leerlingen/studenten

Materialen en diensten

Een stappenplan om je te ondersteunen bij het toeleiden van leerlingen en studenten met zelfmoordgedachten naar goede zorg.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Suïcidepreventie in het onderwijs
    Veel scholen worden geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord, jongeren die een poging doen of komen te overlijden. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en d...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

mercedes.wolters@cgg-suïcidepreventie.be