Zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school

Materialen en diensten

Deze toolkit heeft als doel richtlijnen aan te reiken voor zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school.

De toolkit werd ontwikkeld in het kader van het Europese project Euregenas.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Gezin, Onderwijs

Types van strategieën: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Educatie, Omgevingsinterventie

Bovenliggende methodieken

  • Suïcidepreventie in het onderwijs
    Veel scholen worden geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord, jongeren die een poging doen of komen te overlijden. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en d...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze toolkit kan verkregen worden bij Eva Dumon (eva.cumon@ugent.be).