Omgaan met zelfbeschadiging. Een gids voor ouders en hulpverleners

Materialen en diensten

Deze brochure is bedoeld voor ouders en hulpverleners die geconfronteerd worden met jongeren die zelfverwondend gedrag vertonen. Je vindt er informatie in over hoe je zelfverwondend gedrag kan herkennen, wat mogelijke oorzaken en gevolgen zijn en hoe je er als ouder of hulpverlener mee kan omgaan.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Gezin, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding, Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Suïcidepreventie in het onderwijs
    Veel scholen worden geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord, jongeren die een poging doen of komen te overlijden. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en d...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VLESP
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
09 / 33 20 775
info@vlesp.be