Materiaal 4voor12

Materialen en diensten

- logo
- affiche
- flyer
- getuigenisfilmpjes
- getuigenisfoto's
- radiospot
- tv-spot

Thema's: Suïcidepreventie, Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Gezin, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding, Educatie

Bovenliggende methodieken

  • 4voor12
    Campagne om de brede bevolking te informeren en sensibiliseren rond herkennen van signalen van zelfmoordgedachten en geestelijke gezondheidsproblemen.
  • Suïcidepreventie in het onderwijs
    Veel scholen worden geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord, jongeren die een poging doen of komen te overlijden. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en d...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VLESP
info@vlesp.be

Te Gek!?
info@tegek.be