Suïcidepreventiebeleid in het onderwijs

Methodiek

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) biedt ondersteuning bij het opstellen van een suïcidepreventiebeleid voor uw organisatie, onder de vorm van coaching. De CGG-SP-werker treedt op als coach die vragen stelt, adviezen geeft en waar nodig kennis toevoegt. De organisatie die het beleid opstelt blijft eindverantwoordelijke. Een coachingstraject wordt het best beperkt in tijd, namelijk ongeveer één jaar, met een minimum van drie en een maximum van zes bijeenkomsten. Coaching wordt gratis aangeboden.
De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) biedt in elke provincie vorming, beleidsondersteuning en advies aan. Contactgegevens zijn terug te vinden op de website Zelfmoord1813.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

mercedes.wolters@cgg-suïcidepreventie.be
https://www.zelfmoord1813.be/ondersteuning-door-cgg-sp