Deskundigheidsbevordering intermediairs - Advies en Consult

Methodiek

Alle intermediairs kunnen advies of consult krijgen via telefonisch/online overleg, of via een persoonlijk gesprek.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Andere, Gezin, Lokale besturen, Onderwijs, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/preventie