Serious Game Silver

Methodiek

De serious game 'Silver' is een veelzijdige game die de geestelijke gezondheid van jongeren tussen 12 en 16 jaar wil versterken. In Silver krijgen jongeren op een creatieve en interactieve manier meer inzicht in hun gedachten, emoties en gedrag door het volgen van een aantal personages en verhaallijnen. Silver bouwt aan het herkennen en aanpakken van denkgewoontes en het reguleren van emoties en indirect aan het probleemoplossend denken en sociale vaardigheden. De inhoud is gebaseerd op cognitieve gedragspsychologie.

Thema's: Suïcidepreventie, Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@vlesp.be