Folder Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidzorg

Materialen en diensten

Brochure met informatie over de werking van de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP).

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding, Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Suïcidepreventie in het onderwijs
    Veel scholen worden geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord, jongeren die een poging doen of komen te overlijden. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en d...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze brochure is te verkrijgen bij Mercedes Wolters (mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be).