Diëtistendraaiboek overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten

Materialen en diensten

Eetexpert ontwikkelde dit stappenplan voor de diëtist om diëtisten die werkzaam zijn in een ambulante setting en zich specialiseren in het thema 'overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren' de nodige wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden. Het stappenplan vormt een evidence-based praktijkgericht stappenplan, opgebouwd vanuit het consultatiemodel voor diëtisten, dat naadloos aansluit op bestaande stappenplannen voor artsen, CLB, eerstelijnsprofessionals, en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zodat een interdisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Diëtistendraaiboek overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten

Diëtistendraaiboek overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be