Diëtistendraaiboek overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten

Materialen en diensten

Eetexpert ontwikkelde dit diëtistendraaiboek om diëtisten die werkzaam zijn in een ambulante setting en zich specialiseren in het thema 'overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren' de nodige wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden. Het draaiboek vormt een evidence-based praktijkgericht stappenplan, opgebouwd vanuit het consultatiemodel voor diëtisten, dat naadloos aansluit op bestaande draaiboeken voor artsen, CLB, eerstelijnsprofessionals, en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zodat een interdisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be