Risicoprofiel bij eet- en gewichtsproblemen

Materialen en diensten

Deze tekst poogt al wie werkt rond eet- en gewichtsproblemen een zicht te geven op factoren die een rol spelen in het ontstaan van eet- en gewichtsproblemen, en wat mogelijke mechanismen zijn. Deze tekst kan de praktijk ondersteunen in gericht maatwerk. Aangezien de factoren die een rol spelen in het ontstaan van een eet- of gewichtsprobleem, vaak ook een rol spelen in de ernst of het voortbestaan, is ze informatief voor zowel preventiewerkers als behandelaars. Preventiewerkers kunnen ze als leidraad gebruiken om factoren te selecteren die voor een grote groep jongeren versterkend kunnen werken, om domeinen te selecteren die bevraagd kunnen worden in een screeningsgesprek, of om preventie op maat uit te werken bij een (groep) jongere(n) die specifieke risicofactoren verto(o)n(t)en. Behandelaars kunnen deze tekst gebruiken om zicht te krijgen op factoren die het ontstaan en voortbestaan van een eet- of gewichtsprobleem bij hun patiënt hebben beïnvloed.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor bewegingsdeskundigen en kinesitherapeuten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor CLB-medewerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor de psycholoog bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Risicoprofiel bij eet- en gewichtsproblemen

Risicoprofiel bij eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor eerstelijnswerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be