Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Materialen en diensten

Kinderen met overgewicht kunnen verschillende eetgedragingen vertonen die kunnen wijzen op verstoord eetgedrag. Deze tool beschrijft enkele stappen die doorlopen kunnen worden door eerstelijnshulpverleners om na te gaan of er sprake is van emotioneel eten, extern eten, lijngericht eten, eetbuien, of het gewichtsprobleem een uiting is van een familiale pathologie of comorbide psychopathologie.

Thema's: Voeding en beweging, Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding

Bovenliggende methodieken

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Screeningstool van psychologische factoren bij kinderen met overgewicht

Praktijkondersteuning voor bewegingsdeskundigen en kinesitherapeuten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor CLB-medewerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor de psycholoog bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be