Eten met een autismespectrumstoornis - tips en tricks

Materialen en diensten

Deze fiche geeft hulpverleners en zorgfiguren handvatten om het eetgedrag bij kinderen met ASS te begrijpen en te ondersteunen.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Gezin, Onderwijs, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor CLB-medewerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor de psycholoog bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be