Vorming E-learning: overgewicht en obesitas

Vorming

Deze e-learning, die aangeboden wordt via het leerplatform Dokeos, is in eerste instantie gericht op huisartsen, maar ook andere hulpverleners (niet-artsen) kunnen deze volgen.
Leerdoelen
-Aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen in de eerste lijn verbeteren, door grondige identificatie, diagnosestelling, risicostratificatie en behandeling op maat
-De focus op gewicht veranderen naar een focus op leefstijl bij de aanpak van overgewicht en obesitas.
Signalen van eetproblemen en eetstoornissen kunnen herkennen en gebruik maken van korte screeningsinstrumenten om eetstoornissen te detecteren.
-Kennismaken met de ruimere EOSS stadiëring naast BMI als inschatting van ernst en deze kunnen toepassen.
-De beschikbare handvatten om motivationeel te werken toepassen bij de aanpak van overgewicht en obesitas.
-De meerwaarde van andere disciplines kunnen inschatten bij de aanpak van overgewicht en obesitas en waar aangewezen multidisciplinair werken

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor de psycholoog bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be