Vorming: Begeleiden van eet- en gewichtsproblemen in de huisartspraktijk

Vorming

Deze vorming kan je aanvragen voor huisartsen. Ze biedt ondersteuning om met eet- en gewichtsproblemen aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijk en sluit aan bij de draaiboeken voor de huisarts. De vorming biedt ondersteuning om signalen van eetproblemen en eetstoornissen te kunnen herkennen en gebruik te maken van korte screeningsinstrumenten om eetstoornissen te detecteren. Eveneens biedt ze handvatten om motivationeel te werken in de begeleiding.

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Eetexpert vzw
secretariaat@eetexpert.be