Basisdraaiboek kinderen

Materialen en diensten

Met dit draaiboek wil Eetexpert jou als hulpverlener wegwijs maken in heel wat basisinformatie rond eetproblemen bij kinderen. De focus ligt op kinderen tot 12 jaar, maar heel wat informatie is ook van toepassing op adolescenten. Het draaiboek geeft je o.a. de info die je nodig hebt om de gewichtsstatus en -evolutie van een kind in te schatten en informeert je over respectievelijk de risicofactoren en gevolgen van eet- en gewichtsproblemen zoals overgewicht, ondergewicht en eetstoornissen.

Thema's: Voeding en beweging, Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Zorg en welzijn, Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor eerstelijnswerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be