Flowchart huisarts - behandeling obesitas

Materialen en diensten

Fiche van Eetexpert voor huisartsen, ter ondersteuning bij de aanpak van obesitas bij volwassene

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be