Detectie en somatische opvolging van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

Materialen en diensten

Aansluitend op het draaiboek uit 2008 ontwikkelde Eetexpert in 2017 ondersteuningsmateriaal voor de detectie en somatische opvolging van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk. Het materiaal is gelaagd. Er is een fiche met (a) een flowchart en (b) een risicotaxatie, die de arts bij de hand kan houden. Per onderdeel van de fiche wordt extra (digitaal) materiaal voorzien, met wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen.

Thema's: Voeding en beweging, Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Ondersteuning voor artsen rond risico-inschatting bij eetstoornissen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be