Vroegdetectie van eet-, gewichts- en beweegproblemen

Materialen en diensten

Naar aanleiding van de consensustekst Voeding en Beweging werd ook een begeleidende tekst opgesteld in het kader van vroegdetectie van eet-, gewichts- en beweegproblemen. Hierbij werden aparte criteria en signalen opgenomen voor peuters en kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen en oudste ouderen.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be