Infofiche sondevoeding voor artsen, diëtisten en verpleegkundigen

Materialen en diensten

Infofiche met handvaten voor de opvolging van sondevoeding in de ambulante hulpverlening

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Gezin, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Ondersteuning bij het outreachend werken in de thuissituatie rond eet- en gewichtsproblemen

Infofiche sondevoeding voor artsen, diëtisten en verpleegkundigen

Infofiche sondevoeding voor artsen, diëtisten en verpleegkundigen

Infofiche sondevoeding voor artsen, diëtisten en verpleegkundigen

Infofiche sondevoeding voor artsen, diëtisten en verpleegkundigen

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be