Bewegen bij kinderen met overgewicht

Materialen en diensten

Dit draaiboek wil een kader bieden voor interventies rond beweging bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas, gericht op een actievere levensstijl en gewichtsherstel bij deze kinderen.
Het draaiboek beweging past binnen een breder project waarbij de inbreng van verschillende disciplines geconcretiseerd wordt in het multidisciplinair samenwerken rond preventie, vroegdetectie en begeleiding van eet- en gewichtsproblemen in Vlaanderen (i.o.v. Vlaamse Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Dit draaiboek sluit naadloos aan bij de draaiboeken voor clb-ers, artsen, diëtisten, psychologen en pedagogen,… en werd opgesteld vanuit de expertise van bewegingsdeskundigen en kinesitherapeuten.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor bewegingsdeskundigen en kinesitherapeuten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor CLB-medewerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor de psycholoog bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be