Vorming: Basisopleiding aanpak obesitas in de dietisten praktijk

Vorming

Deze vorming behoort tot ons jaarlijks terugkerend vormingsaanbod. Diëtisten kunnen zich voor deze vorming inschrijving via onze website. De opleiding behandelt de vroegtijdige herkenning en aanpak van allerlei problemen met gewicht, eten of voeding in de diëtistenpraktijk met een focus op obesitas. Ze sluit aan bij het draaiboek voor diëtisten en past in het ruimer zorgtraject rond preventie en (vroeg)behandeling bij eet- en gewichtsproblemen.

Bovenliggende methodieken

Vorming: Basisopleiding aanpak obesitas in de dietisten praktijk

Vorming: Basisopleiding aanpak obesitas in de dietisten praktijk

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Eetexpert vzw
secretariaat@eetexpert.be