Draaiboek voor dietisten rond overgewicht bij volwassenen

Materialen en diensten

Dit digitale stappenplan heeft tot doel diëtisten te ondersteunen bij de behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas. Het voorziet een praktijkgericht stappenplan dat elektronisch raadpleegbaar is met daarnaast ondersteunende tools die gebruikt kunnen worden tijdens de consultatie.

De diëtist kan de tools achtereenvolgens invullen en zo de consultatie doorlopen. Er kan ook gekozen worden voor het doorlopen van slechts enkele tools.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Draaiboek voor dietisten rond overgewicht bij volwassenen

Draaiboek voor dietisten rond overgewicht bij volwassenen

Praktijkondersteuning voor diëtisten bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be