Eerstelijnsdraaiboek rond eet- en gewichtsproblemen

Materialen en diensten

Problemen met eten en gewicht komen voor op een continuüm, van normale strubbelingen, over (beginnende) eetproblemen, tot ernstige eetstoornissen. Eerstelijnsteams kunnen een belangrijke rol spelen in het begeleiden van normaal ontwikkelend eetgedrag, en in het voorkomen van probleemgedrag.
Met dit draaiboek willen we hulpverleners in de brede eerste lijn (zorg en welzijn) versterken zodat zij kunnen:
-Informeren en versterken rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk
-Triëren en ernst inschatten van eet/gewichtsvragen
-Motiveren voor herstel/Begeleiden in de eerste lijn
-Aanvullen van gespecialiseerde zorg via opvang bij behandelingspauzes, nazorg en crisiszorg

Thema's: Voeding en beweging, Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Praktijkondersteuning voor CLB-medewerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Eerstelijnsdraaiboek rond eet- en gewichtsproblemen

Praktijkondersteuning voor eerstelijnswerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be