Fiche 'slaap als fundament van een gezonde leefstijl'

Materialen en diensten

Fiche met informatie rond een gezond slaappatroon en het belang van slaap in de preventie van eet- en gewichtsproblemen.

Thema's: Voeding en beweging

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Kennisupdate voor professionals rond de normale ontwikkeling van eetgedrag

Praktijkondersteuning voor CLB-medewerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Fiche 'slaap als fundament van een gezonde leefstijl'

Praktijkondersteuning voor eerstelijnswerkers bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be