Vorming: Van moetiveren naar motiveren voor zorgverleners

Materialen en diensten

Deze vorming kan je aanvragen en is bedoeld als ondersteuning voor zorgverleners. De vorming behandelt de verschillende motivationele kaders (Zelfdeterminatietheorie, Transtheoretisch model, Motiverende gespreksvoering) en biedt de hulpverlener kennis over hoe hij de motivatie van een cliënt kan versterken. Eveneens is er aandacht voor enkele vaak voorkomende valkuilen bij het motiveren.

Thema's: Eet- en gewichtsproblemen (+ gezond gewicht)

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: