Het preventief gezondheidsbeleid bij lokale dienstencentra: de cijfers (2020)

Materialen en diensten

Om in kaart te brengen hoe het in de praktijk gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid bij lokale dienstencentra in Vlaanderen, voerde het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), in 2020 een bevraging uit waarin er werd gekeken hoe de Vlaamse lokale dienstencentra in de vier voorgaande jaren hun preventief gezondheidsbeleid invulden.

In deze e-brochure vind je de resultaten terug van de bevraging afgenomen bij lokale dienstencentra in 2020. Maar deze brochure biedt je meer dan dat. We bundelen hier ook informatie die je als lokaal dienstencentrum kan gebruiken om zelf aan de slag te gaan en jouw preventief gezondheidsbeleid (verder) vorm te geven.

Thema's: Voeding en beweging, Middelen, Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategie├źn: Educatie

Bovenliggende methodieken

Preventiepeiling

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be