Het preventief gezondheidsbeleid bij steden en gemeenten: de cijfers (2020)

Materialen en diensten

Om in kaart te brengen hoe het in de praktijk gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid bij lokale besturen, voert het Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Lokale Gezondheidsoverleggen ( Logo’s), elke 4 jaar een bevraging uit bij Vlaamse lokale besturen (steden en gemeenten). In de indicatorenbevraging wordt er gekeken hoe lokale besturen de voorgaande jaren hun gezondheidsbeleid invulden. De resultaten van deze indicatorenbevraging tonen de werkpunten voor de komende jaren.

De vragenlijst werd aan het begin van de coronacrisis (05/03/2020 tot 10/07/2020) door 186 Vlaamse steden en gemeenten ingevuld.

In deze e-brochure vind je de resultaten terug van die bevraging. Maar deze brochure biedt meer dan dat. We bundelen hier ook informatie die je als lokaal bestuur kan gebruiken om zelf aan de slag te gaan en jouw preventief gezondheidsbeleid (verder) vorm te geven.

Thema's: Voeding en beweging, Middelen, Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Lokale besturen

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Preventiepeiling

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be