Het preventief gezondheidsbeleid bij Vlaamse jeugdhulporganisaties: de cijfers (2020)

Materialen en diensten

Om in kaart te brengen hoe het in de praktijk gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties voert het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Lokale Gezondheidsoverleggen (Logo's) elke 4 jaar een bevraging uit. In die indicatorenbevraging wordt er gekeken hoe jeugdhulporganisaties de voorgaande jaren hun gezondheidsbeleid invulden. De resultaten van deze indicatorenbevraging tonen de leerpunten voor de komende jaren.

In deze e-brochure vind je de resultaten terug van die bevraging. Maar deze brochure biedt meer dan dat. We bundelen hier ook informatie die je als jeugdhulporganisatie kan gebruiken om zelf aan de slag te gaan en jouw preventief gezondheidsbeleid (verder) vorm te geven.

Thema's: Voeding en beweging, Middelen, Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategie├źn: Educatie

Bovenliggende methodieken

Preventiepeiling

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be