Het preventief gezondheidsbeleid in het hoger onderwijs: de cijfers (2019-2020)

Materialen en diensten

Om in kaart te brengen hoe het in de praktijk gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid in het hoger onderwijs, voerde het Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), eind 2019 - begin 2020 een bevraging uit in het hoger onderwijs in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. De resultaten van deze indicatorenbevraging tonen de werkpunten voor de komende jaren. De indicatorenbevraging zal bovendien elke 4 jaar herhaald worden, zodat de evolutie in de kwaliteit van het preventief gezondheidsbeleid in het hoger onderwijs opgevolgd kan worden.

In deze e-brochure vind je de resultaten terug van de bevraging uitgevoerd in 2019-2020.

Thema's: Voeding en beweging, Middelen, Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategie├źn: Educatie

Bovenliggende methodieken

Preventiepeiling

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be