Ieders Mond Gezond - Kwijting (regeling betalende derde)

Materialen en diensten

Dit sjabloon kan gebruikt worden door de tandarts voor de facturatie van de regeling betalende derde. I.k.v. de regeling betalende derde, is de tandarts sinds oktober 2015 verplicht om de patiënt een ‘kwijting’ mee te geven. Op zo’n kwijting kan de patiënt het bedrag raadplegen dat de tandarts aan het ziekenfonds aangerekend heeft. De tandarts bewaart hiervan best een kopie in het eigen dossier.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Ieders Mond Gezond
    Om de ‘kloof’ tussen personen in kansarmoede en de tandarts te verkleinen, organiseert Ieders Mond Gezond voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding tot 'mondzorgcoach...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent
Tel.: +32 9 332 51 02
E-mailadres: info@gezondemond.be