Ieders Mond Gezond - Promotievideo

Materialen en diensten

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid stelt graag het kennismakingsfilmpje over het project Ieders Mond Gezond voor. Dit om de mondzorg voor personen in kansarmoede onder de aandacht te brengen, en zo de toegankelijkheid tot tandheelkundige zorg voor hen te verhogen.

In de video komen verschillende stakeholders van het project aan het woord. Zo spreken we met de voorzitter van een armoedeorganisatie, een tandarts en een patiënt, maar ook met een mondzorgcoach, en een initiatiefnemer van Ieders Mond Gezond.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Ieders Mond Gezond
    Om de ‘kloof’ tussen personen in kansarmoede en de tandarts te verkleinen, organiseert Ieders Mond Gezond voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding tot 'mondzorgcoach...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent
Tel.: +32 9 332 51 02
E-mailadres: info@gezondemond.be