Ieders Mond Gezond - Syllabus

Materialen en diensten

Syllabus gebruikt voor de opleiding van welzijns- en gezondheidswerkers tot mondzorgcoach.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Educatie, Omgevingsinterventie

Bovenliggende methodieken

  • Ieders Mond Gezond
    Om de ‘kloof’ tussen personen in kansarmoede en de tandarts te verkleinen, organiseert Ieders Mond Gezond voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding tot 'mondzorgcoach...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid - Gezonde Mond
C. Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
+32 9 332 51 02
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be