Ieders Mond Gezond - Regeling betalende derde

Materialen en diensten

Dit sjabloon kan gebruikt worden door de tandarts voor de facturatie van de regeling betalende derde.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Ieders Mond Gezond
    Om de ‘kloof’ tussen personen in kansarmoede en de tandarts te verkleinen, organiseert Ieders Mond Gezond voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding tot 'mondzorgcoach...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent
Tel.: +32 9 332 51 02
E-mailadres: info@gezondemond.be