Vorming 'Gezond begint in je mond. Ook voor personen in kansarmoede'

Vorming

Vorming omtrent de mondgezondheid en dagelijkse (preventieve) mondzorg voor personen in kansarmoede.

Bovenliggende methodieken

Ieders Mond Gezond

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent
Tel.: +32 9 332 51 02
E-mailadres: info@gezondemond.be