Vorming 'Gezond begint in je mond. Ook voor personen in kansarmoede'

Vorming

Vorming omtrent de mondgezondheid en dagelijkse (preventieve) mondzorg voor personen in kansarmoede.

Bovenliggende methodieken

  • Ieders Mond Gezond
    Om de ‘kloof’ tussen personen in kansarmoede en de tandarts te verkleinen, organiseert Ieders Mond Gezond voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding tot 'mondzorgcoach...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent
Tel.: +32 9 332 51 02
E-mailadres: info@gezondemond.be