Ieders Mond Gezond

Methodiek

Om de ‘kloof’ tussen personen in kansarmoede en de tandarts te verkleinen, organiseert Ieders Mond Gezond voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding tot 'mondzorgcoach'. Na het volgen van deze opleiding kan de mondzorgcoach mensen uit zijn of haar (armoede)organisatie helpen waar nodig. Deze coaches helpen de mensen uit hun doelgroepen bij het verbeteren van preventief (mond)gezondheidsgedrag en bij het toeleiden naar en onderhouden van regelmatige professionele zorg bij een tandarts of mondhygiënist in hun buurt. Ieders Mond Gezond ondersteunt de mondzorgcoaches na de opleiding onder andere door samen met hen op locatie een gratis mondscreening te organiseren voor de mensen uit hun doelgroep.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Zorg en begeleiding, Educatie, Omgevingsinterventie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid - Gezonde Mond
C. Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
+32 9 332 51 02
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be