CGG-draaiboek 2017

Materialen en diensten

Dit draaiboek wil specifieke ondersteuning bieden aan de CGG-medewerker bij de onderkenning, verklaring en behandeling van mensen met een eetstoornis, meer concreet anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis. Daar waar het zinvol is, maken we een onderscheid tussen kinderen, jongeren en volwassenen. We belichten bovendien nog een specifieke doelgroep, nl. mensen met overgewicht of obesitas die lijden aan een eetstoornis.
Het draaiboek is opgevat als beknopte “Vraag en Antwoord” waarin we de essentie hebben gebundeld voor het werken met eetstoornissen binnen een CGG-context.

Het draaiboek bestaat uit vier hoofdvragen:
- Welke expertkennis heb je nodig bij de zorg rond eetstoornissen?
- Diagnostiek: wat zijn handige tools?
- Behandeling: wat zijn specifieke aandachtspunten?
- Multidisciplinaire samenwerking met partners buiten het CGG in het kader van eetstoornissen: is dat realiseerbaar?

Thema's: Voeding en beweging, Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Bovenliggende methodieken

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be