Basisonderwijs

ALCOHOL, ILLEGALE DRUGS, PSYCHOACTIEVE MEDICATIE, GAMEN EN GOKKEN 

De meeste leerlingen in het lager onderwijs drinken nog geen alcohol. Toch is het een goed idee om er preventief mee aan de slag te gaan. Op die manier zorg je er mee voor dat leerlingen alcoholgebruik niet als vanzelfsprekend en normaal gaan zien. Ook wat betreft gamen kan je op school mee de balans bewaken door bijvoorbeeld alternatieven te stimuleren en gezonde grenzen te bespreken.   

Een integrale aanpak waarbij je aandacht hebt voor de verschillende aspecten van een preventief beleid zorgt ervoor dat je impact hebt als school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inzetten op het voorbeeldgedrag van ouders en medewerkers, een ondersteunend schoolklimaat creëren waarbinnen alcohol en problematisch gamen bespreekbaar zijn met de oudste leerlingen, oog hebben voor (de begeleiding van) kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem, … 

“Een gezonde omgeving is de beste vorm van preventie.” 

Hanna Peeters, stafmedewerker onderwijs bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) 

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.