Basisonderwijs

SUÏCIDEPREVENTIE 

Zelfdoding treft veel mensen en preventie is hard nodig. Wijs binnen het basisonderwijs de weg naar hulp en tools. Het onderwijs is een belangrijke omgeving waar we preventief kunnen werken, kinderen weerbaarder kunnen maken, signalen van zelfmoordgedachten kunnen detecteren en eerste opvang kunnen bieden aan kwetsbare leerlingen en andere betrokkenen. 

"Zelfdoding op jonge leeftijd is zeldzaam, maar wanneer kinderen zich niet goed voelen, kunnen ze soms uitspraken doen over 'dood willen zijn'. Het is van essentieel belang om dit altijd serieus te nemen en het gesprek aan te gaan. Als school kan je een cruciale rol spelen in het herkennen van signalen en doorverwijzen. Samen dragen we bij aan een zorgzame en ondersteunende omgeving."

Marieke Coorevits, CGG Suïcidepreventiewerking 

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.