Secundair onderwijs

SUÏCIDEPREVENTIE 

Zelfdoding treft veel mensen en preventie is hard nodig. Wijs binnen het secundair onderwijs de weg naar hulp en tools. Het onderwijs is een belangrijke omgeving waar we preventief kunnen werken, jongeren weerbaarder kunnen maken, signalen van zelfmoordgedachten kunnen detecteren en eerste opvang kunnen bieden aan kwetsbare leerlingen en andere betrokkenen. 

"Scholen benaderen ons na een zelfdoding vaak met de vraag hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen of hoe ze beter kunnen reageren wanneer ze geconfronteerd worden met suïcidaliteit. Ze ervaren de intense impact en het gebrek aan houvast om hier op een goede en zorgzame manier mee om te gaan. Voor effectieve preventie is het essentieel om niet te wachten op een schokkende gebeurtenis. Wij pleiten voor een doeltreffend zelfmoordpreventiebeleid met richtlijnen zodat het personeel weet wat te doen bij signalen, een crisis, een poging of een zelfdoding. Daarnaast bieden we vorming aan om medewerkers te trainen in het herkennen van signalen en doorverwijzen naar passende zorg. Zo creëren we een ondersteunende schoolomgeving voor alle betrokkenen (personeel, leerlingen en ouders) tijdens dergelijke ingrijpende en moeilijke momenten."

Marieke Coorevits, CGG Suïcidepreventiewerking 

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.