Lokale besturen

GAMEN 

Voor de meeste gamers is gamen een leuke vrijetijdsbesteding zonder meer. Voor een kleine groep kinderen, jongeren en volwassenen zorgt gamen echter voor problemen en geraakt het evenwicht met andere levensdomeinen en activiteiten (zoals school of werk) uit balans. Maak binnen jouw gemeente problemen met gamen bespreekbaar. Help ze te voorkomen of aan te pakken als ze zich toch voordoen. 

“Zet in op opvoedingsondersteuning van ouders en opvoeders over het thema gamen om problemen te voorkomen. Stimuleer deskundigheidsbevordering bij professionals om problemen met gamen tijdig op te merken en bespreekbaar te maken. Zorg voor een toegankelijk, divers en betaalbaar vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren en versterk hun gamewijsheid.  Probeer gamen zo een evenwichtige plaats te geven in het leven van jongeren.”

Karen Vanmarcke, stafmedewerker gamen, VAD 

Zoeken in WegWijzer Lokale gemeenschap

Snel naar WegWijzer Lokale gemeenschap
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.