Lokale besturen

VACCINATIES 

Infectieziekten zoals pokken, mazelen en rodehond blijven een bedreiging voor de volksgezondheid. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen. Daarom vergeten we soms wat ze kunnen veroorzaken en herkennen we ze minder makkelijk. Om infectieziekten blijvend te elimineren moet het percentage gevaccineerde personen hoog genoeg zijn: 90% of meer. Zet binnen jouw gemeente in op een hogere vaccinatiegraad.  

Zoeken in WegWijzer Lokale gemeenschap

Snel naar WegWijzer Lokale gemeenschap
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.