Lokale besturen

MENTAAL WELBEVINDEN   

Een gelukkig leven, wat is dat juist? Help mensen om zich beter in hun vel te voelen. En geestelijk gezond(er) te worden. Geestelijke gezondheid bevorderen, komt iedereen ten goede en is daarom belangrijk binnen een globaal gezondheidsbeleid. Als gemeente kan je op veel manieren het mentaal welbevinden en de geestelijke gezondheid van de inwoners bevorderen. Een praatcafé om ervaringen uit te wisselen, een workshop waarin deelnemers tips krijgen om hun geluk te versterken, een buddysysteem, een event of postkaartje dat het hulpverleningsaanbod bekendmaakt, een picknick in het park waarmee je sociaal contact stimuleert of een weloverwogen plan om natuur en groen een plek te geven in de gemeente. Het zijn maar een paar inspirerende initiatieven om het mentaal welbevinden van je inwoners een positieve boost te geven. 

“Gemeenten zijn perfect geplaatst om het mentaal welbevinden en de geestelijke gezondheid van inwoners te bevorderen. Preventie gaat immers niet alleen over voorkomen dat iemand hulp nodig heeft, maar evenzeer over het creëren van een leefomgeving die ervoor zorgt dat mensen zich goed voelen, goed omringd zijn en zichzelf kunnen zijn.”

Anne Verlinden, senior stafmedewerker mentaal welbevinden bij het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

Zoeken in WegWijzer Lokale gemeenschap

Snel naar WegWijzer Lokale gemeenschap
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.